REGISTRACIJA PACIJENATA U TIMOVE PORODIČNE MEDICINE U NAŠOJ USTANOVI počinje od 01.oktobra i trajaće do 31.
decembra 2020.
Registrujete se u našoj ustanovi, i postajete naš pacijent od januara 2021. god, a potrebna je samo vaša lična karta.
Sva pitanja putem naše službe 053 961 777.