• Radiologija

   Radiologija, kao dijagnostička metoda u medicini, prije svega, podrazumijeva snimanje uz pomoć rendgenskih zraka.

   No, radiologija podrazumijeva i ultrazvuk, magnetnu rezonancu, CT… To su tzv. imidžing metode dijagnostika.
   Pojava kompjuterske tehnologije i era tzv. neinvazivne – neagresivne medicinske dijagnostike, učinili su napredak medicine ravan njenom napretku kroz čitavu medicinsku istoriju. Ta revolucija oličena je u nizu tehnoloških, vrlo sofisticiranih metoda koje pružaju sve dublji i detaljniji uvid u ljudsko tijelo i sve preciznije podatke o njegovim patološkim stanjima.

   Kompjuterska tehnologija omogućava posebnu anatomsku vizuelizaciju,tzv. anatomiju presjeka. Ova tehnika je zastupljena u svim uređajima za medicinsko slikanje, pri čemu se kombinacijom različitih ravni presjeka dobija trodimenzionalni uvid u lokaciju i izgled oboljelog dijela organa ili tkiva.
   Medicinski imidžing, kakav danas poznajemo, datira još od otkrića X-zraka, pa sve do današnjih najsavremenijih tehnika koje su sposobne da prikažu i metabolička stanja organskih tkiva.   “Naš centar raspolaže sa dva potpuno nova CANON uređaja sa vještačkom inteligencijom. CT skener i Magnetna rezonanca sa slJedećim karakteristikama i mogućnostima:
   CT Canon Aquilon Lightning je 160-slajsni aparat sa integrisanom vještačkom inteligencijom. Pruža najmodernije snimanje pacijenta sa visokom rezolucijom uz sniženu dozu zračenja koju prima pacijent tako sto se skraćuje vrijeme snimanje i doza koju pacijent prima.Vještačka inteligencija i SEMAR omogućavaju dobijanje najkvalitetnije slike uklanjanjem artefakata metalnih implantata, pomijeranja pacijenata i drugih okolnosti koji mogu narušiti kvalitetu snimka tako da dijagnostičar može dobiti što detaljniji anatomski prikaz. Prostranost i udobnost aparata i brzina snimanja pruža pacijentima prijatniji osjećaj tokom snimanja. Naš CT skener može snimiti najkompleksnije preglede sa visokom rezolucijom poput detaljnog skeniranja srca sa prikazom koronarnih arterija.


   MRI Canon Vantage Elan od 1,5 T je najmoderniji magnet sa integrisanom vještačkom inteligencijom koji proizvodi snimke visoke rezolucije uz skraćeno vrijeme snimanje i ugrađenu Pianissimo Quiet tehnologiju koja smanjuje buku i pruža pacijentu ugodan doživljaj tokom snimanja. Uz pomoć vještačke inteligencije dobijaju se sitni anatomski detalji visoke rezolucije koji olakšavaju dijagnostičarima što precizniju dijagnozu. Sa otvorom gentrija od 63cm, smanjuje se osjećaj klaustrofobije i pruža krupnijim pacijentima udobnost tokom snimanja. Našim modernim uređajem mogu se raditi i kompleksni spektroskopski pregledi kao i prikaz srca.

  • Porodična medicina

    • Je klinička specijalizacija i odvojena akademska/naučna disciplina
    • Je mjesto prvog kontakta sa sistemom zdravstvene zaštite
    • Pruža sveobuhvatne usluge svim članovima porodice, bez obzira na tip problema, starosnu dob, pol
    • Pruža kontinuiranu njegu kroz vrijeme i u različitim okruženjima
    • Ima sopstvenu specifičnu epidemiologiju i koristi specifičan proces pri donošenju odluka
    • Nosi se sa zdravstvenim problemima u njihovim fizičkim, psihološkim, socijalnim i kulturološkim dimenzijama
    • Pruža pristup njege koji je orijentisan prema pacijentu i koga karakteriše stvaranje bliske veze, kroz vrijeme, između       ljekara i pacijenta
    • Promoviše dobro zdravlje i dobro stanje kroz odgovarajuće, sigurne i djelotvorne intervencije
    • Čini djelotvornom i sigurnom upotrebu resursa kroz koordinaciju njege, menadžment upućivanja pacijenata i kroz       uspostavljanje kontakta s drugim profesionalcima


    Od samog početka rada, u ovoj zdravstvenoj ustanovi, u dvije ambulante, dva tima porodične medicine broje preko 3000 pacijenata, pacijentima pružaju usluge iz svoje oblasti i pokrivaju prostor djelovanja od
    08.00-16.00 časova.
    Registracija pacijeanta u timove porodične medicine se obnavlja na godišnjem nivou. Registracija traje do tri mjeseca u toku kojih možete izvršiti izbor vašeg porodičnog ljekara i željenog tima. Registrovani pacijenti koji su osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske mogu ostvariti prava na liječenje putem zdravstvene knjižice.

   • Medicina rada

     Medicina rada je grana medicine koja se prije svega bavi preventivnim pregledima, što uključuje dijagnostiku profesionalnih oboljenja, te bolesti vezanih za rad (bolesti izazvane štetnostima vezanim za određeno radno mjesto) te ocjenu radne sposobnosti. Svrha medicine je liječenje bolesti, a ideal je sprečavanje nastanka iste.

     U našoj ustanovi možete obaviti sljedeće preglede:

     • Prethodni, periodični/sistematski pregledi radnika,
     • Ljekarska uvjerenja za vozače svih kategorija i instruktore vožnje,
     • Ljekarska uvjerenja za upis u škole, na fakultet, đački dom,
     • Opšta ljekarska uvjerenja za zaposlenje

     U sklopu ljekarskog pregleda obavljaju se sljedeće usluge:
     • Pregleed specijaliste medicine rada,
     • Pregled psihologa,
     • Pregled specijaliste oftalmologa,
     • Pregled specijaliste psihijatra,
     • Laboratorijske analize,
     • EKG,
     • Audiometrija (ispitivanje sluha),
     • Spirometrija (ispitivanje funkcije pluća),
     • Ortoreter,

     U zavisnosti od potreba može se obaviti prošireni pregled, koji obuhvata:
     • UZ abdomena,
     • UZ dojki,
     • RTG pluća,
     • ginekološki pregled

    • Konsultativni specijalistički pregledi

      Konsultantske usluge stručnjaka iz pulmologije, kardiologije, neuropsihijatrije, interne medicine, ginekologije, dermatovenerologije, onkologije, hirurgije, ORL (uho-grlo-nos), te nuklearne medicine za liječenje bolesti štitne žlijezde.

      ” Ova ZU je u želji da pacijentima omogući što širi dijapazon zdravstvenih usluga, organizovala i konsultantske preglede vrsnih stručnjaka iz svojih oblasti koji nas posjećuju jednom ili više puta mjesečno.. Za pulmološke probleme pacijenata ordinira dr. Neđo Mitrović, kardiološke dr. Larisa Vasiljević, neuropsihijatrijske dr. Milovan Savić, intemističke dr. Milan Blagojević, ginekološke prim. dr. Zlatan Marković, reumatološke dr Marina Vukčević, ORL probleme dr. Željko Simić, probleme štitne žlijezde – specijalista nuklearne medicine dr. Nenad Laketić iz Centra za štitnu žlijezdu “Čigota” – Zlatibor, onkološke – tim ljekara iz Banja Luke dr Radmila Rašeta, dr Zdenka Gojković i dr Ivanka Rakita. Za pregled krvnih sudova glave i vrata (TCCD transkranijalni dopler, dopler karotidnih arterija) zadužena je dr Zdenka Krivokuća.” Za hirurske preglede posjećuje nas dr Aleksandar Subotić koji radi preglede endoskopom ( gastroskopija i kolonoskopija). A za neurološki kompleksan pregled EMNG posjećuje nas prof dr. Osman Sinanović iz Tuzle. “

     • Fizijatrija

       Služba fizikalne medicine u ZU Dr Brkić Doboj vam nudi sve mogućnosti da vratite zdravlje svojoj kičmi, zglobovima i da vladate svojim tijelom bez prepreka i opterećenja.

       Upoznajte se sa radom naše službe i svim tretmanima i uslugama koje vam stoje na raspologanju:

       • Dekompresiona terapija kičme (DTK) je izuzetno uspješna neoperativna procedura za liječenje DISKUS HERNIJE
       • DEXA – osteodenzitometrija – metoda mjerenja gustine koštane mase X-zracima
       • Usluge pregleda fizijatra.
       • Primjenu preporučene fizikalne terapije: primjena magneta, dd-struja, if- struja, terapije galvanskim strujama, ultrazvučne terapije i kineziterapije.
       • Medicinske i relax masaže.
       • Akupunktura.

      • Laboratorija

        Savremena medicina danas ne može da se zamisli bez laboratorijske dijagnostike koja je veoma važna za brzo otkrivanje bolesti i za što uspešnije lečenje, praćenje toka bolesti i izlečenje. Brzina određivanja i tačnost analiza su veoma uznapredovali zadnjih godina sa razvojem novih tehnologija, robotike i on-line obaveštavanja. Moderno opremljena laboratorija je osnovni faktor za brzo i tačno postavljanje dijagnoze.
        U LABORATORIJI ZU SC “Dr Brkić”, radi se kompletna biohemijska i hematološka analiza, hormonski testovi i tumor marker. Radi se i alergo-testiranje putem krvi na dve vrste alergena – inhalatorne i alergene iz hrane.

        • Urin status
         Kvalitativnom analizom svežeg prvog jutarnjeg urina makroskopski i mikroskopski može se otkriti poremećaj
         funkcije bubrega i genitalno-urinarnog trakta.U 24-časovnom urinu mogu se kvantitativno određivati parametri i
         metaboliti važni za funkcionisanje organizma (proteini, hormoni, elektroliti, enzimi i dr.).
        • Hematologija
         Određivanje hematoloških parametara (KKS, Hb, Er, Le, HTC, Tr…) važno je za otkrivanje anemija, zapaljenja, hemoragičnih poremećaja, alergija i praćenja radio i hemoterapije.
        • Koagulacija
         Koagulacioni testovi (PT, aPTT, TT, Vreme krvarenja, Vreme koagulacije, D-dimer i dr. ) su važni za postavljanje dijagnoze, praćenje razvoja bolesti i delovanje terapije.
        • Dijabetes
         Jedna od najučestalijih bolesti današnjice je šećerna bolest ( diabetes melitus ) koja se javlja u svim životnim dobima i kod oba pola. Ako se na vrema ne otkrije i ne leči može dovesti do trajnih posledica na mnogim organima.
        • Lipidni status
         Određivanje lipidnog statusa ( Holesterol, Trigliceridi, HDL-holesterol, LDL-holesterol i dr. ) je važno za blagovremeno otkrivanje ateroskleroze ( taloženje masti na krvnim sudovima) , radi sprečavanja nastanka kardiovaskularnih bolesti ( infarkta srca i moždanog udara ).
        • Biohemija
         Da bi na vreme otkrili poremećaje u funkciji organa potrebno je uraditi određene biohemijske testove ( Ureu, Kreatinin, Mokraćnu kiselinu, Bilirubine, Ukupne proteine i dr.).
        • Enzimi
         Enzimi su biokatalizatori koji učestvuju u svim metaboličkim procesima. Određivanje enzima (ALT, AST, ALP, LDH, GGT, Alfa-amilaza, Pankreasna-amilaza, Lipaza, Kisela fosfataza i dr.) je važno za utvrđivanje poremećaja u funkciji određenog organa i čitavog organizma.
        • Srčani markeri
         Određivanje srčanih markera ( CK-NAC, CK-MB, Troponina I , BNP, Mioglobina i dr. ) je od presudnog značaja za postavljanje dijagnoze kod srčane insuficijencije i akutnog infarkta miokarda.
        • Elektroliti
         Poremećaji elektrolita su najčeše poremećaji jona K, Na, Ca a ređe Mg, Cl, Fosfata i Bikarbonata i mogu uzrokovati poremećaje u radu mišićnih i nervnih ćelija i remete ravnotežu tečnosti u telu i acidobazni status.
        • Anemija
         Da bi na vreme otkrili i diferencirali anemiju danas je potrebno određivati koncentraciju Gvožđa u serumu, UIBC, TIBC, Feritin, Transferin, Vit B12, Folnu kiselinu i dr.
        • Lijekovi u krvi
         Potrebno je određivati koncentraciju pojedinih lijekova u krvi radi pravilne terapije i postizanja optimalne koncentracije lijeka npr kod antiepileptika, antiaritmika, antidepresiva i dr.
        • Markeri za trudnice
         Double, Triple i Quadriple testovi su prenatalni skrining testovi za trudnice kojima se otkrivaju genetske anomalije kod ploda (Daunov sindrom, Edwardsov sindrom, Smith Lemli Optizov sindrom ili poremećaji u razvoju nervne cijevi. Testovi su neinvazivni vrlo komforni i brzi.
        • Hormoni
         Hormoni su hemijske supstance koje učestvuju u regulaciji metaboličkih procesa delujući u malim količinama a luče ih endokrine žlezde ili nervne ćelije. Najčešće se određuji hormoni hipofize, tireoidne žlezde, paratireoidne žlijezde, pankreasa, nadbubrežnih žlezda, polnih žlezda i dr.
        • Tumor markeri
         Tumorske markere stvaraju tumorske ćelije ili druge ćelije u organizmu kao odgovor na prisustvo karcinoma ili na izvesna benigna (nekancerozna) stanja. Njihovo određivanje je značajno kako za rano otkrivanje bolesti (ali za postavljanje dijagnoze to nije dovoljno), tako i za procenjivanje delotvornosti lečenja.
        • Imunologija
         Imunologija obuhvata široku lepezu biomedicinskih nauka koje izučavaju imuni sistem organizma. Imunološki testovi podrazumevaju detekciju ili kvantitativno određivanje antigena ili antitela u datom uzorku. Ove laboratorijski testovi imaju široku dijagnostičku primenu u kliničkoj praksi (kod autoimunih bolesti, preosetljivosti,
         nedostatka imuniteta, odbacivanja presađenih organa i dr.).
        • Netolerancija na hranu
         Netolerancija na hranu može izazvati niz zdravstvenih problema : gastrointestinalne tegobe, dermatološke promjene, respiratorne smetnje, neurološke poremećaje, psihološke probleme, bolove u zglobovima i mišićima. Netolerancija na hranu je nenormalna ili prenaglašena reakcija organizma ( koja ne uključuje imunološku reakciju) na određenu vrstu hrane. Ako se ta hrana izbaci iz upotrebe neko vreme organizam se oslobađa viška kilograma i neprijatnih tegoba.
        • Alergeni (Inhalatorni i iz hrane)
         Iz hrane: lješnik, kikiriki, badem, mlijeko, bijelanjak jajeta, žumanjak jajeta, kazein, krompir, celer, mrkva, paradajz, bakalar, škampi, breskva, jabuka, soja, pšenično brašno susam, raženo brašno.
         Inhalatorni: polen breze, johe, lijeske, hrasta, mačijeg repa, raži, crnog pelena, borovnice, evropske grinje, američke grinje, epitel psa, epitel mačke, konja, zamorca, hrčka, zeca, aspergilus fumigatus, cladosporium herbarum (plijesan), alternaria tenius (buđ)
        • Virusi
         Virusološkim testovima se dokazuje prisustvo antitela u serumu (IgM, IgG, IgA) koja se stvaraju u toku virusnih infekcija. Na osnovu ovih testova možemo da zaključimo da li je pacijet u akutnoj ili hroničnoj infekciji ili ima u organizmu zaštitna antitela što znači da je nekada imao kontakt sa ispitivanim virusom.
        • Mikrobiologija
         Danas se savremena dijagnostika ne može zamisliti bez mikrobioloških analiza koje nam pomažu da brže dijagnostifikujemo bakteriološke, virusološke, gljivične i parazitološke infekcije. Izolacijom i identifikacijom bakterija i određivanjem antibiograma u laboratoriji pomažemo pravilno lečenje i brzo izlečenje pacijenta.

        Savjeti pacijentima

        Krv za laboratorijske analize se vadi “našte” ( na prazan stomak), 12 sati apsolutno gladovanje i izbegavati intenzivnu fizičku aktivnost. Pacijentima koji uzimaju lekove prepororučuje se da jutarnju dozu leka ponesu u laboratoriju i popiju posle vađenja krvi. Za kvalitativnu analizu urina potrebno je u sterilnu bočicu, posle pranja i brisanja, uzeti srednji mlaz prvog jutarnjeg urina i u što kraćem roku doneti u laboratoriju. Za kvantitativnu analizu 24h urina potrebno je prvog dana prvi jutarnji urin baciti, zatim sakupljati urin u čistu bocu tokom dana, večeri i noći; i prvu porciju urina drugog dana. Sav sakupljeni urin što pre doneti u laboratoriju. Tokom sakupljanja urina treba popiti od 1,5 – 2L tečnosti.