• Radiologija

   Radiologija, kao dijagnostička metoda u medicini, prije svega, podrazumijeva snimanje uz pomoć rendgenskih zraka.

   No, radiologija podrazumijeva i ultrazvuk, magnetnu rezonancu, CT… To su tzv. imidžing metode dijagnostika.
   Pojava kompjuterske tehnologije i era tzv. neinvazivne – neagresivne medicinske dijagnostike, učinili su napredak medicine ravan njenom napretku kroz čitavu medicinsku istoriju. Ta revolucija oličena je u nizu tehnoloških, vrlo sofisticiranih metoda koje pružaju sve dublji i detaljniji uvid u ljudsko tijelo i sve preciznije podatke o njegovim patološkim stanjima.

   Kompjuterska tehnologija omogućava posebnu anatomsku vizuelizaciju,tzv. anatomiju presjeka. Ova tehnika je zastupljena u svim uređajima za medicinsko slikanje, pri čemu se kombinacijom različitih ravni presjeka dobija trodimenzionalni uvid u lokaciju i izgled oboljelog dijela organa ili tkiva.
   Medicinski imidžing, kakav danas poznajemo, datira još od otkrića X-zraka, pa sve do današnjih najsavremenijih tehnika koje su sposobne da prikažu i metabolička stanja organskih tkiva.   “Naš centar raspolaže savremenom dijagnostičkom opremom za uspostavljanje rane i korektne dijagnoze. Tu je veoma moćni 64-SLAJSNI CT-SKENER kojim se vrši multidetektorska (ili multi-slajsna) kompjuterizovana tomografija, koja daje veoma detaljne i precizne prikaze mekih tkiva, krvnih sudova i kostiju glave, vrata, grudnog koša, abdomena, karlice, gornjih i donjih ekstremiteta…
   Takođe, omogućava kompletni neinvazivni pregled krvnih sudova (angiografiju) u trajanju od samo nekoliko sekundi, da zamijeni invazivnu kolonoskopiju koja je kod nekih pacijenata kontraindikovana. Kompjuterizovana tomografija sa 64-slajsnim CT skenerom je najčešće indikovana kod sumnje na tumor iIi lokalizovanu infekciju (apsces), kod sumnje na trombozu krvnog suda, aneurizmu, krvarenje, traume i sumnje na unutrašnje krvarenje…”, kazao je dr Brkić i dodao da se u centru koristi i


   MAGNETNA REZONANCA, aparat sa jačinom magnetnog polja od 1,5T (Tesla) pomoću kojeg ljekari mogu prilično jasno da “zavire” u osjetljive unutrašnje strukture organizma te da dobiju jasan uvid u oštećenja, tumore, anomalije…
   Tu je i klasičan RENDGEN, zatim ULTRAZVUK — kojim se radi i ultrazvuk srca i transkranijalni dopler kojim se mjeri brzina protoka krvi kroz krvne žile mozga. Radi se i ORTOPAN (snimak vilice) te MAMOGRAFIJA…

  • Porodična medicina

    • Je klinička specijalizacija i odvojena akademska/naučna disciplina
    • Je mjesto prvog kontakta sa sistemom zdravstvene zaštite
    • Pruža sveobuhvatne usluge svim članovima porodice, bez obzira na tip problema, starosnu dob, pol
    • Pruža kontinuiranu njegu kroz vrijeme i u različitim okruženjima
    • Ima sopstvenu specifičnu epidemiologiju i koristi specifičan proces pri donošenju odluka
    • Nosi se sa zdravstvenim problemima u njihovim fizičkim, psihološkim, socijalnim i kulturološkim dimenzijama
    • Pruža pristup njege koji je orijentisan prema pacijentu i koga karakteriše stvaranje bliske veze, kroz vrijeme, između       ljekara i pacijenta
    • Promoviše dobro zdravlje i dobro stanje kroz odgovarajuće, sigurne i djelotvorne intervencije
    • Čini djelotvornom i sigurnom upotrebu resursa kroz koordinaciju njege, menadžment upućivanja pacijenata i kroz       uspostavljanje kontakta s drugim profesionalcima


    Od samog početka rada, u ovoj zdravstvenoj ustanovi, u dvije ambulante, dva tima porodične medicine broje preko 3000 pacijenata, pacijentima pružaju usluge iz svoje oblasti i pokrivaju prostor djelovanja od
    08.00-16.00 časova.
    Registracija pacijeanta u timove porodične medicine se obnavlja na godišnjem nivou. Registracija traje do tri mjeseca u toku kojih možete izvršiti izbor vašeg porodičnog ljekara i željenog tima. Registrovani pacijenti koji su osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske mogu ostvariti prava na liječenje putem zdravstvene knjižice.

   • Konsultativni specijalistički pregledi

     Konsultantske usluge stručnjaka iz pulmologije, kardiologije, neuropsihijatrije, interne medicine, ginekologije, dermatovenerologije, onkologije, hirurgije, ORL (uho-grlo-nos), te nuklearne medicine za liječenje bolesti štitne žlijezde.

     ” Ova ZU je u želji da pacijentima omogući što širi dijapazon zdravstvenih usluga, organizovala i konsultantske preglede vrsnih stručnjaka iz svojih oblasti koji nas posjećuju jednom ili više puta mjesečno.. Za pulmološke probleme pacijenata ordinira dr. Neđo Mitrović, kardiološke dr. Larisa Vasiljević, neuropsihijatrijske dr. Milovan Savić, intemističke dr. Milan Blagojević, ginekološke prim. dr. Zlatan Marković, reumatološke dr Marina Vukčević, ORL probleme dr. Željko Simić, probleme štitne žlijezde – specijalista nuklearne medicine dr. Nenad Laketić iz Centra za štitnu žlijezdu “Čigota” – Zlatibor, onkološke – tim ljekara iz Banja Luke dr Radmila Rašeta, dr Zdenka Gojković i dr Ivanka Rakita. Za pregled krvnih sudova glave i vrata (TCCD transkranijalni dopler, dopler karotidnih arterija) zadužena je dr Zdenka Krivokuća.” Za hirurske preglede posjećuje nas dr Aleksandar Subotić koji radi preglede endoskopom ( gastroskopija i kolonoskopija). A za neurološki kompleksan pregled EMNG posjećuje nas prof dr. Osman Sinanović iz Tuzle. “

    • Fizijatrija

      Služba fizikalne medicine u ZU Dr Brkić Doboj vam nudi sve mogućnosti da vratite zdravlje svojoj kičmi, zglobovima i da vladate svojim tijelom bez prepreka i opterećenja.

      Upoznajte se sa radom naše službe i svim tretmanima i uslugama koje vam stoje na raspologanju:

      • Dekompresiona terapija kičme (DTK) je izuzetno uspješna neoperativna procedura za liječenje DISKUS HERNIJE
      • DEXA – osteodenzitometrija – metoda mjerenja gustine koštane mase X-zracima
      • Usluge pregleda fizijatra.
      • Primjenu preporučene fizikalne terapije: primjena magneta, dd-struja, if- struja, terapije galvanskim strujama, ultrazvučne terapije i kineziterapije.
      • Medicinske i relax masaže.
      • Akupunktura.

     • Laboratorija

       Savremena medicina danas ne može da se zamisli bez laboratorijske dijagnostike koja je veoma važna za brzo otkrivanje bolesti i za što uspešnije lečenje, praćenje toka bolesti i izlečenje. Brzina određivanja i tačnost analiza su veoma uznapredovali zadnjih godina sa razvojem novih tehnologija, robotike i on-line obaveštavanja. Moderno opremljena laboratorija je osnovni faktor za brzo i tačno postavljanje dijagnoze.
       U LABORATORIJI ZU SC “Dr Brkić”, radi se kompletna biohemijska i hematološka analiza, hormonski testovi i tumor marker. Radi se i alergo-testiranje putem krvi na dve vrste alergena – inhalatorne i alergene iz hrane.

       • Urin status
        Kvalitativnom analizom svežeg prvog jutarnjeg urina makroskopski i mikroskopski može se otkriti poremećaj
        funkcije bubrega i genitalno-urinarnog trakta.U 24-časovnom urinu mogu se kvantitativno određivati parametri i
        metaboliti važni za funkcionisanje organizma (proteini, hormoni, elektroliti, enzimi i dr.).
       • Hematologija
        Određivanje hematoloških parametara (KKS, Hb, Er, Le, HTC, Tr…) važno je za otkrivanje anemija, zapaljenja, hemoragičnih poremećaja, alergija i praćenja radio i hemoterapije.
       • Koagulacija
        Koagulacioni testovi (PT, aPTT, TT, Vreme krvarenja, Vreme koagulacije, D-dimer i dr. ) su važni za postavljanje dijagnoze, praćenje razvoja bolesti i delovanje terapije.
       • Dijabetes
        Jedna od najučestalijih bolesti današnjice je šećerna bolest ( diabetes melitus ) koja se javlja u svim životnim dobima i kod oba pola. Ako se na vrema ne otkrije i ne leči može dovesti do trajnih posledica na mnogim organima.
       • Lipidni status
        Određivanje lipidnog statusa ( Holesterol, Trigliceridi, HDL-holesterol, LDL-holesterol i dr. ) je važno za blagovremeno otkrivanje ateroskleroze ( taloženje masti na krvnim sudovima) , radi sprečavanja nastanka kardiovaskularnih bolesti ( infarkta srca i moždanog udara ).
       • Biohemija
        Da bi na vreme otkrili poremećaje u funkciji organa potrebno je uraditi određene biohemijske testove ( Ureu, Kreatinin, Mokraćnu kiselinu, Bilirubine, Ukupne proteine i dr.).
       • Enzimi
        Enzimi su biokatalizatori koji učestvuju u svim metaboličkim procesima. Određivanje enzima (ALT, AST, ALP, LDH, GGT, Alfa-amilaza, Pankreasna-amilaza, Lipaza, Kisela fosfataza i dr.) je važno za utvrđivanje poremećaja u funkciji određenog organa i čitavog organizma.
       • Srčani markeri
        Određivanje srčanih markera ( CK-NAC, CK-MB, Troponina I , BNP, Mioglobina i dr. ) je od presudnog značaja za postavljanje dijagnoze kod srčane insuficijencije i akutnog infarkta miokarda.
       • Elektroliti
        Poremećaji elektrolita su najčeše poremećaji jona K, Na, Ca a ređe Mg, Cl, Fosfata i Bikarbonata i mogu uzrokovati poremećaje u radu mišićnih i nervnih ćelija i remete ravnotežu tečnosti u telu i acidobazni status.
       • Anemija
        Da bi na vreme otkrili i diferencirali anemiju danas je potrebno određivati koncentraciju Gvožđa u serumu, UIBC, TIBC, Feritin, Transferin, Vit B12, Folnu kiselinu i dr.
       • Lijekovi u krvi
        Potrebno je određivati koncentraciju pojedinih lijekova u krvi radi pravilne terapije i postizanja optimalne koncentracije lijeka npr kod antiepileptika, antiaritmika, antidepresiva i dr.
       • Markeri za trudnice
        Double, Triple i Quadriple testovi su prenatalni skrining testovi za trudnice kojima se otkrivaju genetske anomalije kod ploda (Daunov sindrom, Edwardsov sindrom, Smith Lemli Optizov sindrom ili poremećaji u razvoju nervne cijevi. Testovi su neinvazivni vrlo komforni i brzi.
       • Hormoni
        Hormoni su hemijske supstance koje učestvuju u regulaciji metaboličkih procesa delujući u malim količinama a luče ih endokrine žlezde ili nervne ćelije. Najčešće se određuji hormoni hipofize, tireoidne žlezde, paratireoidne žlijezde, pankreasa, nadbubrežnih žlezda, polnih žlezda i dr.
       • Tumor markeri
        Tumorske markere stvaraju tumorske ćelije ili druge ćelije u organizmu kao odgovor na prisustvo karcinoma ili na izvesna benigna (nekancerozna) stanja. Njihovo određivanje je značajno kako za rano otkrivanje bolesti (ali za postavljanje dijagnoze to nije dovoljno), tako i za procenjivanje delotvornosti lečenja.
       • Imunologija
        Imunologija obuhvata široku lepezu biomedicinskih nauka koje izučavaju imuni sistem organizma. Imunološki testovi podrazumevaju detekciju ili kvantitativno određivanje antigena ili antitela u datom uzorku. Ove laboratorijski testovi imaju široku dijagnostičku primenu u kliničkoj praksi (kod autoimunih bolesti, preosetljivosti,
        nedostatka imuniteta, odbacivanja presađenih organa i dr.).
       • Netolerancija na hranu
        Netolerancija na hranu može izazvati niz zdravstvenih problema : gastrointestinalne tegobe, dermatološke promjene, respiratorne smetnje, neurološke poremećaje, psihološke probleme, bolove u zglobovima i mišićima. Netolerancija na hranu je nenormalna ili prenaglašena reakcija organizma ( koja ne uključuje imunološku reakciju) na određenu vrstu hrane. Ako se ta hrana izbaci iz upotrebe neko vreme organizam se oslobađa viška kilograma i neprijatnih tegoba.
       • Alergeni (Inhalatorni i iz hrane)
        Iz hrane: lješnik, kikiriki, badem, mlijeko, bijelanjak jajeta, žumanjak jajeta, kazein, krompir, celer, mrkva, paradajz, bakalar, škampi, breskva, jabuka, soja, pšenično brašno susam, raženo brašno.
        Inhalatorni: polen breze, johe, lijeske, hrasta, mačijeg repa, raži, crnog pelena, borovnice, evropske grinje, američke grinje, epitel psa, epitel mačke, konja, zamorca, hrčka, zeca, aspergilus fumigatus, cladosporium herbarum (plijesan), alternaria tenius (buđ)
       • Virusi
        Virusološkim testovima se dokazuje prisustvo antitela u serumu (IgM, IgG, IgA) koja se stvaraju u toku virusnih infekcija. Na osnovu ovih testova možemo da zaključimo da li je pacijet u akutnoj ili hroničnoj infekciji ili ima u organizmu zaštitna antitela što znači da je nekada imao kontakt sa ispitivanim virusom.
       • Mikrobiologija
        Danas se savremena dijagnostika ne može zamisliti bez mikrobioloških analiza koje nam pomažu da brže dijagnostifikujemo bakteriološke, virusološke, gljivične i parazitološke infekcije. Izolacijom i identifikacijom bakterija i određivanjem antibiograma u laboratoriji pomažemo pravilno lečenje i brzo izlečenje pacijenta.

       Savjeti pacijentima

       Krv za laboratorijske analize se vadi “našte” ( na prazan stomak), 12 sati apsolutno gladovanje i izbegavati intenzivnu fizičku aktivnost. Pacijentima koji uzimaju lekove prepororučuje se da jutarnju dozu leka ponesu u laboratoriju i popiju posle vađenja krvi. Za kvalitativnu analizu urina potrebno je u sterilnu bočicu, posle pranja i brisanja, uzeti srednji mlaz prvog jutarnjeg urina i u što kraćem roku doneti u laboratoriju. Za kvantitativnu analizu 24h urina potrebno je prvog dana prvi jutarnji urin baciti, zatim sakupljati urin u čistu bocu tokom dana, večeri i noći; i prvu porciju urina drugog dana. Sav sakupljeni urin što pre doneti u laboratoriju. Tokom sakupljanja urina treba popiti od 1,5 – 2L tečnosti.