Na našem odjeljenju fizikalne terapije možete u roku 24 sata da dobijete termin za OSTEODENZITOMETRIJU – metodu mjerenja gustine koštane mase X-zracima), a koja predstavlja “zlatni standard” za dijagnozu osteoporoze, uz mogućnost očitavanja nalaza.

Dekompresiona terapija kičme (TRAKCIJA KIČME) je izuzetno uspješna neoperativna procedura za liječenje diskus hernije, uklanjanje bolova i drugih tegoba uzrokovanih problemima kičme. Preporučuje se svima koji žele da izbjegnu operaciju kičme.

Odjeljenje Fizikalne terapije u ZU dr Brkić još pruža usluge pregleda fizijatra i primjenu preporučene fizikalne terapije: primjena magneta, dd-struja, if- struja, terapije galvanskim strujama, ultrazvučne terapije, kineziterapije (vježbi) i masaža.

Za sve informacije stojimo na raspolaganju 053 961 777.