Onkolozi:
12.02.2022. dr Ivanka Rakita
26.02.2022. dr Zdenka Gojković
12.03.2022. dr Radmila Rašeta
26.03.2022. dr Gordana Marić
Ostale posjete:
26.02.2022. dr Nenad Laketić specijalista za ŠTITNU ŽLIJEZDU
19.02.2022. dr Osman Sinanović neuropsihijatar (EMNG)