25.01.2021. dr Ružica Borović, dječiji KARDIOLOG

23.01.2021. dr Osman Sinanović, neuropsihijatar (EMNG)

23.01.2021. dr Radmila Rašeta ONKOLOG

28.01.2021. dr Zdenka Krivokuća, DOPLER glave i vrata

30.01.2021. dr Nenad Laketić, ŠTITNA ŽLIJEZDA

Svakog ponedjeljka i četvrtka dr Zlatan Marković – GINEKOLOG

Svakog utorka i četvrtka dr Milan Blagojević – KARDIOLOG