16.11.2022. dr Harun Brkić specijalista NEUROHIRUG
12.11.2022. dr Nenad Laketić specijalista za bolesti ŠTITNE žlijezde
12.11.2022. dr Osman Sinanović, specijalista neuropsihijatar (EMNG)
12.11.2022. dr Radmila Rašeta, specijalista ONKOLOG

Termine rezervišete putem naših službi 053 961 777 i 053 223 751