Svi smo upoznati sa okolnostima življenja u vrijeme pandemije, i mi kao i svi naglašavamo da je jako važno da ostanemo pribrani, strpljivi i da slušamo savjete koji život znače.
Obavezno je kretanje sa maskama i rukavicama, a naročito po ulasku u zdravstvenu ustanovu gdje se borimo za vas i nastojimo da nas sve zaštitimo od daljeg širenja zaraze.
Sve informacije najprije tražite putem naših službi na brojeve telefona 053 961 777 i 053 223 751, pa ćete dobiti podatke o organizaciji rada i naručivanju pregleda u našoj ustanovi u ovoj vanrednoj situaciji.
Pauzirajmo stari način života kako bi omogućili život!