U skladu sa informacijom od Fonda ZO, IZIS zahtijeva da:
Od 01. jula 2024. svi pacijenti registrovani u timove porodične medicine, biće obavezni da sa sobom nose svoje ZDRAVSTVENE KARTICE, kako bi mogli biti primljeni kod svog porodičnog ljekara.