20.02.2021. ponovna posjeta dr Osmana Sinanovića, specijaliste NEUROPSIHIJATRA u našoj ustanovi u Doboju.
Mogućnost naručivanja i EMNG pretrage uz pregled. 053 961 777