31.08.2021. posjeta dječijeg kardiologa u našoj ustanovi u Doboju.
Zakazivanje termina za preglede i kontrole je putem naše službe 053 223 751 , i 053 961 777.