24.04.2021. dr Nenad Laketić – specijalista za bolesti štitne žlijezde
24.04.2021. dr Osman Sinanović – specijalista neuropsihijatar (EMNG)
23.04.2021. Besplatan skrining sluha