23.11.2020 – Pregledi djece od rođenja do navršenih 18 godina života
Indikacije za pregled:
– Šum na srcu
– Zaostajanje u rastu i razvoju
– Visok krvni pritisak kod djece
– Aritmije (ubrzan srčani rad, usporen srčani rad)
– Bolovi u grudima
– Preventivni pregledi djece spotista, kao i djece koji se upisuju u sportske klubove
Pregled uključuje: fizikalni pregled, EKG, ultrazvučni pregled srca
Preglede obavlja dječiji kardiolog (pedijatar- subspecijalista kardiologije)