Naš centar raspolaže sa dva potpuno nova CANON uređaja sa vještačkom inteligencijom. CT skener i Magnetna rezonanca sa slJedećim karakteristikama i mogućnostima:

CT Canon Aquilon Lightning

je 160-slajsni aparat sa integrisanom vještačkom inteligencijom. Pruža najmodernije snimanje pacijenta sa visokom rezolucijom uz sniženu dozu zračenja koju prima pacijent tako sto se skraćuje vrijeme snimanje i doza koju pacijent prima.Vještačka inteligencija i SEMAR omogućavaju dobijanje najkvalitetnije slike uklanjanjem artefakata metalnih implantata, pomijeranja pacijenata i drugih okolnosti koji mogu narušiti kvalitetu snimka tako da dijagnostičar može dobiti što detaljniji anatomski prikaz. Prostranost i udobnost aparata i brzina snimanja pruža pacijentima prijatniji osjećaj tokom snimanja. Naš CT skener može snimiti najkompleksnije preglede sa visokom rezolucijom poput detaljnog skeniranja srca sa prikazom koronarnih arterija.

MRI Canon Vantage Elan

od 1,5 T je najmoderniji magnet sa integrisanom vještačkom inteligencijom koji proizvodi snimke visoke rezolucije uz skraćeno vrijeme snimanje i ugrađenu Pianissimo Quiet tehnologiju koja smanjuje buku i pruža pacijentu ugodan doživljaj tokom snimanja. Uz pomoć vještačke inteligencije dobijaju se sitni anatomski detalji visoke rezolucije koji olakšavaju dijagnostičarima što precizniju dijagnozu. Sa otvorom gentrija od 63cm, smanjuje se osjećaj klaustrofobije i pruža krupnijim pacijentima udobnost tokom snimanja. Našim modernim uređajem mogu se raditi i kompleksni spektroskopski pregledi kao i prikaz srca.

Snimci vašeg zdravlja kao na dlanu