DJECIJI KARDIOLOG posjeta 25. januara 2021.

DJECIJI PULMOLOG posjeta 5. februara 2021.

Moguće je uraditi i alergo testove (prick-test)