Snimak kičme na novom uređaju MAGNETNE REZONANCE sa vještačkom inteligencijom Canon Vantage Elan 1,5T.
Uz interpretaciju vrhunskih stručnjaka, povjerenje kad je zdravlje u pitanju stavljate u prave ruke.

U korak sa vremenom!
Tu smo za vas.