Specijalnosti
Radiologija – Specijalizacija iz oblasti radio-dijagnostike u Beogradu od 1989. god. do 1992. god. na VMA.
Diploma
spec. radiodijagnostike – doktor medicine – Univerzitet u Tuzli – Medicinski fakultet
Biografija
Zaposlen od 1985. god. do 1989. god. u Domu zdravlja Gračanica kao doktor medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Od 1989. god. do 2006. god. zaposlen u opštoj bolnici u Doboju kao specijalista radio-dijagnostike.
2006. god. osniva privatnu zdravstvenu ustanovu Specijalistička ambulanta za kompjuterizovanu tomografiju “Dr. Brkić Doboj“.
2014. god. osniva Specijalistički centar “DR. Brkić“ Doboj.