Specijalnost
spec. porodične medicine
Diploma
dr Porodične medicine – specijalista porodične medicine – Univerzitet u Banja Luci – Medicinski fakultet
Biografija
Dr Radenka Marković, rođena 24.07.1962 .god. U Doboju, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju.
Medicinski fakultet završila u Banja Luci.
Specijalizaciju iz porodične medicine završila 2006. god. u Banja Luci.
Učestvovala u brojnim radionicama, edukacijama i istraživačkim radovima za unapređenje primarne zdravstvene zaštite.
Objavila nekoliko radova na kongresima doktora medicine.
Godine 2014. Komora doktora medicne RS dodjeljuje povelju za primarnu zdravstvenu zaštitu.